วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี